Szkolenia BHP online

Firma SAFETY-SM od wielu lat zajmuje się obsługą BHP przedsiębiorstw oraz instytucji. Zmiany technologiczno – informatyczne, które nastąpiły na przestrzeni lat, spowodowały, że wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom rozszerzyliśmy naszą ofertę szkoleniową o formułę e-learningu.

Dopasowanie do coraz nowszych i bardziej atrakcyjnych rozwiązań, pojawiających się na rynku w ostatnim czasie, stało się standardem, świadczenia usług szkoleniowych.

E-learning to efektywny i bardzo wygodny sposób zdobywania wiedzy za pomocą Internetu. Metoda ta pozwala na naukę w dowolnym miejscu i czasie.

Multimedialna forma szkoleń zapewnia atrakcyjną formę przyswajania wiedzy oraz daje możliwość powtarzania i utrwalania pozyskiwanych wiadomości w ciekawy i przystępny sposób.

E-learning to:

  • łatwy dostęp do wiedzy w każdym momencie,
  • możliwość nauki w dowolnej chwili i miejscu,
  • oszczędność czasu,
  • niskie koszty szkolenia,

Krótki opis przygotowanych przez nas e-learningów BHP

Przygotowana przez nas oferta szkoleń w formule e-learningu skierowana jest do trzech grup klientów:

  • osób zarządzających, kierujących pracownikami,
  • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Po ukończeniu szkolenia, wszyscy uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie, zgodne z wzorami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 z późni. zm.).