KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Firma SAFETY-SM Makówka Sławomir informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Firma Szkoleniowa z zakresu BHP „ SAFETY-SM” Makówka Sławomir z siedzibą w Miejscowości Skiby 7b tel. 695 660 392, e-mail: kontakt@bhpszkolenia.eu
 1. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem e-mail: kontakt@bhpszkolenia.eu
 1. Firma Safety-sm Makówka Sławomir przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów.
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu sporządzenia dokumentacji z zakresu BHP i PPOŻ oraz przeprowadzania szkoleń z dziedziny BHP,
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych jest Biuro Rachunkowe „Consulting” Anna Pabjan,  tel. 662 295 621, e-mail: kontakt@bhpszkolenia.eu w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  a) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  b) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa;
  c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) prawo do przenoszenia danych;
  e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji umowy oraz obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu oraz nie przewiduje przekazywania ich do Państw trzecich.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka dotyczy plików “cookies” i odnosi się do witryny internetowej bhpszkolenia.eu

Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.