• 30 czerwca 2020
  • sipadmin
  • 0

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenia:

– nagłe,

– wywołane przyczyną zewnętrzną,

– powodującą uraz lub śmierć,

– które nastąpiło w związku z pracą,

 

 1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Elementami definiującymi wypadek przy pracy są: nagłość, przyczyna zewnętrzna, uraz lub śmierć pracownika oraz związek z pracą.

Zdarzenie nagłe – zdarzenie charakteryzujące się zaskoczeniem pracownika, jest czymś nieprzewidywalnym, nieoczekiwanym, raptownym.

Przyczyna zewnętrzna – przyczyna leżąca poza organizmem pracownika. Uraz – uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka.

Związek z pracą – zachodzi, gdy istnieje powiązanie czasowe, miejscowe i funkcjonalne danego zdarzenia z pracą